Jszbernyi Katolikus voda ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye - Hrek
Navigci
 

dvzlet

Ksznt

Az Egri Fegyhzmegye legnagyobb ltszm katolikus iskolja Jszbernyben tallhat. Az sszevont intzmnyben tbb mint 150 pedaggus, illetve alkalmazott dolgozik; dikjaink ltszma kzel 1500. Mindez azt jelenti, hogy tbb mint 1500 csald letben jtszik meghatroz szerepet a kt intzmnyegysg.

Szeretettel kszntjk az j sszevont intzmny internetes oldaln kedves ltogatnkat. Kvnom azt, hogy mindaz az informci ami eljut ezeken az oldalakon keresztl nkhz, segtse megrteni intzmnynk mkdst s munkjt.

Dikjainknak sikeres munkt kvnok, a szlknek s csaldtagoknak pedig j kapcsolatot iskolnk minden pedaggusval. 

 

Ebben segtsen mindannyiunkat a J Isten!

Dr. Novk Istvn
figazgat

BEISKOLZSI TJKOZTAT 2017_2

Megtekintéshez kattints rá  

Itt megtekinthet!

 

 


Rendszergazda - oktber 21 2016 · Rszletek · 4 megnyits ·Nyomtats

Orszgos Haditorna Verseny

Harmadik alkalommal rendezték meg 2016. október 5-én, Szolnokon, az Országos Haditorna Versenysorozat, Jász-Nagykun-Szolnok megyei döntjét.
A megyébl 12 iskola 20 csapata mérte össze tudását és fizikai állóképességét. Iskolánkat egy 4 fs fiú csapat (Kókai Olivér, Lajti Szabolcs, Varga Péter és Tóth Mihály mind a 12.E osztály tanulói) és egy 4 fs lány csapat ( Zornánszki Petra, Szikszai Izabella 12.E, valamint Süt Cintia 12 D. és Árvai Dóra 11. D ) képviselte.
A verseny többek között akadálypálya, lövészet, tájfutás, elssegély nyújtás, szellemi totó, váltó futás, kézigránát dobás, tereptan számokból állt. A fiú csapat 6. helyezést ért el, míg a lányok összesítettben 18., de a lányok meznyében (3 csapat) els helyezettek lettek. Munkájukat köszönjük, az eredményekhez pedig gratulálunk.

http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=40340

B. F.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 19 megnyits ·Nyomtats

Rzsafzr Kirlynje bcs a Bartok templomban

Elkezddött az október hónap, a rózsafüzér hónapja. Osztályközösségeink minden délután járnak rózsafüzért imádkozni a Barátok templomába.

A világ katolikusai az év két hónapját ajándékozzák kiemelten a Szzanyának: májust, amikor litániákkal dicsérik az Istenanyát és októbert, amikor a szentolvasót imádkozzák odaadóbban. A rózsafüzér – rosarium, jelentése rózsakert – hagyományos katolikus imádság, a szegények bibliájaként is ismert. Az anyanyelv szentírás elterjedése eltt a rózsafüzértitkok átelmélkedése jelenítette meg nap mint nap az egyszer ember számára Jézus Krisztus életének legfontosabb mozzanatait. Az éppen ezért „szentolvasóként" is emlegetett rózsafüzér története 1214-ig nyúlik vissza, amikor Szent Domonkos a Szzanyától – a Rózsafüzér Királynjétl – egy csodajelenés alkalmával, Prouille-ben ajándékul kapta. Nevének eredete az els rózsafüzérektl ered, amelyeket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készített a Szzanya számára rózsakoszorúnak.  A XVI. századtól a korai XX. századig a rózsafüzér szerkezete nagyrészt változatlan maradt: akkor még tizenöt titok volt – az örvendetes, fájdalmas és dicsséges rózsafüzérek öt-öt titkaival. A XX. században aztán kiegészült a Fatimai imával, amely a Dicsségek mellett lezárja a tizedeket. Az ima jelenkorig terjed fejldését mutatja, hogy 2002-ben Szent II. János Pál pápa öt új titkot vezetett be, a világosság rózsafüzérének titkait. Az Atyához az út a Boldogságos Szz Mária által vezet. Az egyházatyák tanítása szerint Isten minden kegyelmet, irgalmat és áldást az anyja kezébe helyezett, minden javát általa osztogatja: egyeseknek, a nemzeteknek és a kereszténység nagy családjának egyaránt. E jóságáról beszélnek kegyhelyeink, ahol Szz Mária annyi testi és lelki beteget gyógyított meg és ahonnan ma is árad szeret, segíteni akaró szeretete. Loreto, Lourdes, Máriazell, Máriaradna, Máriapócs és a többi búcsújáró helyek ezt hirdetik nekünk. A Boldogságos Szzanya anyai szeretettel bátorít bennünket, hogy közbenjárását kérjük. Szinte kínálja anyai segítségét.

Október 2-án, vasárnap Rózsafüzér Királynje búcsúját ünnepeltük a Barátok templomában. Számos diák és az egész tanári kar képviseltette magát. Egy hosszú hagyományokra visszatekint ünnep ez az si ferences templomban. Egyúttal ez az ünnep volt tanáraink els lelki napja is a tanévben. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek atya szentbeszédében rámutatott a rózsafüzér üdvöt hozó érdemeire: az élet teljességét tekinthetjük át általa, hiszen Jézus fogantatásától haláláig, majd dicsséges feltámadásáig terjednek a titkok, a születéstl a halálig, majd a feltámadásig, a kezdettl és a végig, az alfától és az omegáig. Mivel egy végtelen körkörös füzérrl van szó, nincs megszakítás, ott kezddik újra, ahol látszólag véget ér. Az érsek atya utalt arra is, hogy a rózsafüzér imádkozása nagyon komoly megtartó er: amelyik családban együtt imádkozzák, az biztosan nem hullik szét. Végül a fiatalokhoz, a diákokhoz szólt: a MOST fontosságára figyelmeztet minket a sokszor elismételt kérés – „Imádkozzál érettünk most és halálunk óráján!” Nem a múltra való visszaemlékezésben és nem is a jövrl való álmodozásban kell élnünk, hanem a MOST döntését kell jól meghoznunk, mert az roppant fontos az eljövend szempontjából. Legyen hála a Boldogságos Szz Máriának, lelki támaszunknak örömünkben, bánatunkban! Vezessen mindannyiunkat Jézus Krisztushoz!

Gattyán Márton, a Nagyboldogasszony Tagintézmény tanulója Árpád vezér honfoglaló imájaként ismertté vált fohásszal köszöntötte az érsek atyát és a megjelent híveket:

Boldogasszony, nézz ránk a magas egekbl,

áraszd ránk mosolyod fényl napszemedbl.

Nemzetek Anyja! Add nekünk e földet!

Magyarok Nagyasszonya! Tarts meg itt bennünket!

Évezredeken át, áldd meg életünket,

viharban és vészben oltalmazz meg minket!

Adj szívünkbe békét, ders boldogságot,

ne érezzük soha a hontalanságot.

Duna, Tisza partján magyar szóval áldjunk,

ez legyen örökre a mi Szent Országunk.

Legyen minden magyar a Te Fénygyermeked,

pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted!

T. M.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 16 megnyits ·Nyomtats

Hideghbor a moziban

Iskolánk sok eszközzel próbálja feldobni a tanulás-tanítás könnyen monotonná váló hétköznapjainak ritmusát. Ennek ékes példája volt a múlt héten a Kémek hídja cím amerikai film megtekintése. A végzs diákok év elején tanultak a hidegháború idszakáról történelembl és Pataki Róbertné tanárn szervezésében mélyedhettek el a „kémek és tárgyalástechnika” világában.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 16 megnyits ·Nyomtats

Operakaland

Otóber 06-án ismét az Operakaland keretein belül diákjaink Puccini:Bohémélet cím operáját tekinthették meg a budapesti Erkel Színházban Baginé Szalka Eszter tanárn szervezésében. Tanulóinknak nagyon tetszett az eladás, igazi kikapcsolódás volt mindenki számára.

(fotó: https://www.jegy.hu)

Általános képek: bohemelet-original-80809_a.jpg

k


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 15 megnyits ·Nyomtats

Tisztasgi, rendezettsgi, dekorcis verseny a Liskban

Az iskolai DÖK és az Osztályfnöki munkaközösség osztály tisztasági, rendezettségi, illetve dekorációs versenyt hirdet. A bíráló bizottságban Magyar Gézáné igazgatóhelyettes asszony, Magyar Zsolt tanár úr, az osztályfnöki munkaközösség vezetje és a DÖK képviselje vesz részt. Eredményhirdetésre és jutalmazásra a félév, illetve a tanév végén kerül sor.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 16 megnyits ·Nyomtats

Bjte Csaba ferences testvr Jszbernybe ltogatott

Október 9-én, vasárnap Böjte Csaba ferences szerzetes testvér Jászberénybe látogatott. A déleltt 10 órai szentmisérl szeretnénk néhány szóban szólni, ahol a rengeteg érdekld között iskolánk diákjai és tanárai is ott voltak a Barátok templomában.

Általános képek: bjte.jpg

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az általa létrehozott gyermekment szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengd gyermekek felkarolása. Böjte Csaba civilként autóvillamossági szerelnek tanult, majd miután ezt a szakmáját feladta, egy évig élt és dolgozott bányászként a Hargitán. Ezzel a döntéssel, akaraterejét próbára téve, lelkiekben már a papi pályára készült. A ferences rendbe még a Ceausescu-diktatúra alatt, 1982-ben jelentkezett, a legnagyobb titokban. Tanulmányait Gyulafehérváron és Esztergomban végezte, mieltt 1989-ben pappá szentelték. Több helyen eltöltött papi szolgálata után 1992-ben Dévára helyezték, ahol jelents fordulatot vett az élete. Oltalmába fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek. A román hatóságok ellenezték ezt a lépését, és többször felszólították az épület elhagyására. Böjte atya válasza az volt, hogy a gyerekeket rakják az utcára a rendrök. Ez nem történt meg.

Az árvákat befogadó ferences rendi szerzetesnek hamar híre ment Déván. Mára tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában és Magyarországon is. Az alapvet életfeltételeken kívül taníttatásukkal is foglalkozik, melybe vallási és erkölcsi nevelésük is beletartozik.

Jászberényi szentbeszédében a cselekv szeretet fontosságára figyelmeztetett minket. Merjünk dolgozni, cselekedni, tenni, ne csak a négy fal között bezárkózva éljünk! Ne egy rákos sejtként szívjuk el az egészséges részektl az életet, hanem igenis adjuk hozzá azt, amiben jók vagyunk! Merjünk kimenni a kispadról a pályára, tanulni, egyetemre jelentkezni, vállalkozást indítani, virágot vinni a kiszemelt lánynak, családot alapítani! Tz legyen a szívünkben! Adja Isten, hogy éljünk, lendülettel, energiával!

Csaba atya nagy szeretettel megköszönte iskolánk minden tanárának és diákjának, családjaiknak a nagylelk adományokat, a gondosan megszervezett gyjtést! „Hálás szeretettel köszönöm a kedves jászberényi testvéreink jóságát, gyermekeinkhez lehajló nagylelk szeretetét! Szívem minden erejével imádkozok értük, kérem a jó Istent, hogy áldja meg e nagylelk közösséget! Imádságos szeretettel: Csaba testvér.” Másnap délután indultak vissza és vitték el az adományokat a rászoruló gyerekeknek.  

(Fotó: Jászkürt Újság)

T. M.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 16 megnyits ·Nyomtats

Oktber, a rzsafzr hnapja

Elkezddött az október hónap, a rózsafüzér hónapja. Ti is minden délután jártok rózsafüzért imádkozni közösen az osztálytársaitokkal a Barátok templomába. Ehhez szeretnénk most egy kis segítséget adni. A világ katolikusai az év két hónapját ajándékozzák kiemelten a Szzanyának: májust, amikor litániákkal dicsérik az Istenanyát és októbert, amikor a szentolvasót imádkozzák odaadóbban.

     A rózsafüzér – rosarium, jelentése rózsakert – hagyományos katolikus imádság, a szegények bibliájaként is ismert. Az anyanyelv szentírás elterjedése eltt a rózsafüzértitkok átelmélkedése jelenítette meg nap mint nap az egyszer ember számára Jézus Krisztus életének legfontosabb mozzanatait. Az éppen ezért „szentolvasóként" is emlegetett rózsafüzér története 1214-ig nyúlik vissza, amikor Szent Domonkos a Szzanyától – a Rózsafüzér Királynjétl – egy csodajelenés alkalmával, Prouille-ben ajándékul kapta. Nevének eredete az els rózsafüzérektl ered, amelyeket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készített a Szzanya számára rózsakoszorúnak.  

A XVI. századtól a korai XX. századig a rózsafüzér szerkezete nagyrészt változatlan maradt: akkor még tizenöt titok volt – az örvendetes, fájdalmas és dicsséges rózsafüzérek öt-öt titkaival. A XX. században aztán kiegészült a Fatimai imával, amely a Dicsségek mellett lezárja a tizedeket. Az ima jelenkorig terjed fejldését mutatja, hogy 2002-ben II. János Pál pápa öt új titkot vezetett be, a világosság rózsafüzérének titkait.

Vértanú püspökünk, Boldog Scheffler János az 1944. évben kiadott harmadik körlevelében a májusi könyörgések elrendelésével hívja fel a rózsafüzér imádkozásának fontosságára a figyelmet. A második világháború szorongattatott idejében a következket írja híveinek: „Vannak az emberi életben csapások, veszélyek és szorongattatások, amelyekbl emberi ervel ki nem szabadulhatunk. Ilyen a most dühöng második világháború, amely mindjobban közeledik felénk. Emberek tudnak tzvészt okozni, de az bnük révén keletkezett borzalmas vér- és tzvészt megszüntetni nem tudják. Csak magasabb kéz segíthet rajtunk: a gondvisel Istené, aki eltt nincs különbség kicsi és nagy népek között. Ez a jóságos kéz ezer éven át megtartott bennünket. Most is csak benne bizakodhatunk. Istennek szeret atyai karjába kell kapaszkodnunk."

Az Atyához az út a Boldogságos Szz Mária által vezet. Az egyházatyák tanítása szerint Isten minden kegyelmet, irgalmat és áldást az anyja kezébe helyezett, minden javát általa osztogatja: egyeseknek, a nemzeteknek és a kereszténység nagy családjának egyaránt.

E jóságáról beszélnek kegyhelyeink, ahol Szz Mária annyi testi és lelki beteget gyógyított meg és ahonnan ma is árad szeret, segíteni akaró szeretete. Loreto, Lourdes, Máriazell, Máriaradna, Máriapócs és a többi búcsújáró helyek ezt hirdetik nekünk. A Boldogságos Szzanya anyai szeretettel bátorít bennünket, hogy közbenjárását kérjük. Szinte kínálja anyai segítségét.

Tegnap Rózsafüzér Királynje búcsúját ünnepeltük a Barátok templomában. Egy hosszú hagyományokra visszatekint ünnep ez az si ferences templomban. Egyúttal ez az ünnep volt tanáraink els lelki napja is a tanévben. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek atya szentbeszédében rámutatott a rózsafüzér üdvöt hozó érdemeire: az élet teljességét tekinthetjük át általa, hiszen Jézus fogantatásától haláláig, majd dicsséges feltámadásáig terjednek a titkok, a születéstl a halálig, majd a feltámadásig, a kezdettl és a végig, az alfától és az omegáig. Mivel egy végtelen körkörös füzérrl van szó, nincs megszakítás, ott kezddik újra, ahol látszólag véget ér.

Az érsek atya utalt arra is, hogy a rózsafüzér imádkozása nagyon komoly megtartó er: amelyik családban együtt imádkozzák, az biztosan nem hullik szét.

Végül a fiatalokhoz, a diákokhoz szólt: a MOST fontosságára figyelmeztet minket a sokszor elismételt kérés – „Imádkozzál érettünk most és halálunk óráján!” Nem a múltra való visszaemlékezésben és nem is a jövrl való álmodozásban kell élnünk, hanem a MOST döntését kell jól meghoznunk, mert az roppant fontos az eljövend szempontjából. Legyen hála a Boldogságos Szz Máriának, lelki támaszunknak örömünkben, bánatunkban! Vezessen mindannyiunkat Jézus Krisztushoz!

 

Boldogasszony, nézz ránk a magas egekbl,
áraszd ránk mosolyod fényl napszemedbl.
Nemzetek Anyja! Add nekünk e földet!
Magyarok Nagyasszonya! Tarts meg itt bennünket!
Évezredeken át, áldd meg életünket,
viharban és vészben oltalmazz meg minket!
Adj szívünkbe békét, ders boldogságot,
ne érezzük soha a hontalanságot.
Duna, Tisza partján magyar szóval áldjunk,
ez legyen örökre a mi Szent Országunk.
Legyen minden magyar a Te Fénygyermeked,
pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted!

 T. M.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 15 megnyits ·Nyomtats

Fiatalok a keresztny Eurprt

Szeptember 10-én, szombaton iskolánk énekkarának néhány tagja részt vett a „Fiatalok a keresztény Európáért” mottójú, országos gitáros ifjúsági találkozón Budapesten, a Margitszigeten. A meghívást Soltész Miklóstól, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felels államtitkár úrtól kaptuk, az augusztus 31-i tornacsarnok-átadási ünnepségen és szentmisén való szereplésünkért. Kilencen képviseltük iskolánkat. A találkozón olyan Istent dicsér énekek és zenék hangzottak el sok-sok gitáros eladásában, mint amilyeneket közös szentmiséinken, például az évnyitón és az évzárón ad el a Liska vegyeskar.

Amellett, hogy sok ötletet és ösztönzést kaptunk a további közös zenéléshez, néhány gondolatban szeretnénk beszélni az ott elhangzottakról.

A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon Palánki Ferenc püspök atya mutatott be szentmisét. Böjte Csaba ferences atya, az erdélyi árva gyerekek védelmezje beszédében pedig szentek példája alapján arra biztatott, írjuk tovább Krisztus evangéliumát. Egyébként Böjte Csaba testvér Csobánkáról indult útnak reggel fél hatkor egy zarándokcsoporttal, hogy a mintegy húsz kilométeres úton imával, énekkel felkészülve érkezzenek meg a találkozó helyszínére, a Margitszigetre.

A találkozóra az egész országból és a határon túlról – Burgenlandból, Székelyföldrl és Lengyelországból – is érkeztek fiatalok. Elssorban katolikus iskolák diákjai töltötték meg a sorokat.

A püspök atya szentbeszédében elmondta, hogy ma divat szidni a korunkat, mondván, nem lehet keresztény módon élni, önzetlenül szeretni, mert könnyen kihasználnak minket, visszaélnek szeretetünkkel. Elfeledkezünk arról, hogy mindig „mai” világ volt, s az embernek abban a korban adatik meg, hogy cselekedjen, hogy tegyen a világért, amelyben él.

Majd a találkozó mottóját –„Fiatalok a keresztény Európáért” – idézve megfogalmazta: az ember az, aki keresztényként képes megszentelni földrészünket. Mégpedig az az ember, akinek szívében ott él Krisztus.

De mikor leszünk jó keresztények? Mikor leszünk jó emberek? – ez volt a szentbeszéd f kérdése. Akkor vagyunk jó keresztények, ha ez látszik rajtunk, ha cselekedeteinkben azt utánozzuk, ahogyan Krisztus élt az emberek között. Ha a mi szemünk is megnyílna, mi is éreznénk Jézus megkülönböztetett szeretetét életünkben. Az ember azonban önzésében elzárkózik a szeretet befogadása ell, amikor az vezeti az életben: „elbb az én boldogságom, aztán jöhetnek a többiek”. Könnyebb a tablet mögé beburkolózni, páncélokat növeszteni. De ez a forradalmian új gondolkodás az, amit Jézus kér tlünk: ahelyett, hogy azon gondolkodnánk folyton, hogy mi lesz velünk, miért ne lehetne az az els, hogy mi lesz vele, mi lesz a másik emberrel, a felebarátommal? Ezt tette az irgalmas szamaritánus is a bajba jutott, megvert emberrel. Legyen id odaállni a másik ember mellé, akár szótlanul is csak mellette lenni! Ez az isteni szeretet feltétel nélküli, nem ragaszkodik formákhoz.

Erre a hétre ezt a gondolatot ajánljuk: Milyen gyümölcsöket terem az életem, megvannak-e életemben a szeretet apró gesztusai? Krisztus ugyanis erre hív minket. Azt kéri, hogy az szeretetével közeledjünk a világhoz, életformát kér tlünk, st, a szeretet parancsát adja.

Ha akár csak pici jelzéseket, apró gyümölcsöket, de tudunk adni, tudunk hozzátenni a világhoz... ettl lesz keresztény Európa – hangsúlyozta a szónok, majd így szólt a fiatalokhoz: bízunk bennetek, várunk rátok. Ti a jelen kincsei vagytok, rajtatok múlik, hogy keresztény lesz-e Európa, Magyarország jövje, megjelenik-e benne Krisztus szeretete.

T. M.


PA - oktber 16 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 15 megnyits ·Nyomtats

Lisks plyzat

LISKÁS DIÁKOK FIGYELEM!!

 

Iskolánk esszéíró pályázatot hirdet az alábbi címmel:

 

„Az én Liskám”

 

Az alábbi kérdések segítséget nyújthatnak az ötletgyjtéshez is.

 

Miért szeretsz idejárni? Mi volt az els vagy a legmeghatározóbb élményed a Liskában? Szerinted mi az erssége a sulinak? A fogalmazásodban saját véleményedet írd le, amit Te gondolsz a Liskáról!

 

A pályázatokat nyomtatott formában kérjük névvel, osztállyal együtt leadni Pernyész Anita tanárnnél.

 

Beadási határid: 2016. október 28. péntek 12:00

 

Formai követelmények:        Times New Roman, 12-es betméret

                                               másfeles sorköz

                                               minimum 3/4 A4-es oldal,

                                               maximum 1,5 A4-es oldal

                                               margók: 2,5 cm

 

A résztvevk közül az els három helyezett tanuló a DÖK által biztosított díjazásban fog részesülni.

 

Külön értékelni fogjuk az egyediséget, kreativitást és humort is! Vigyor


PA - oktber 11 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 38 megnyits ·Nyomtats

A Szent Korona Jszbernyben

2016 októberében a jászberényi iskolás fiatalok számára lehetség adódott, hogy a Szent Korona egyik hiteles másolatát megtekinthessék a Jász Múzeumban. A Liska diáksága, így a 9.g osztály tanulói is részesei lehettek ennek az élménynek, amikor egy osztályfnöki óra keretében ellátogattak a múzeumba. Itt elször egy rövid videót tekinthettek meg Szent István uralkodásáról, az ezt követ tárlatvezetés során pedig érdekes információkkal gyarapodtak a Szent Koronáról.

A magyarok nemzeti ereklyéjének tartott korona két részbl tevdik össze: az alsó, ún. „görög koronából” és a fels „latin koronából”. Az aranyból készült felségjelvényt igazgyöngyökkel és drágakövekkel díszítették és rekeszzománc képek találhatók rajta az apostolok ábrázolásával. Talán a legszembetnbb, hogy a tetején található kereszt ferde. Ennek több magyarázata is lehetséges: felteheten a 17. században történt, hogy a koronát nem megfelelen helyezték el a tárolására szolgáló vasládában, s mikor annak fedele lecsapódott, a kereszt elferdült. Államiságunk jelképének sorsa és története összeforrt népünk történelmével: nemzeti ereklyénk is ugyanúgy átvészelte a történelem viharait, mint Magyarország.

A korona és azt követen a Lehel-kürt megtekintése közelebb hozott bennünket népünk történetéhez. Reméljük, hogy a késbbiekben is lesz lehetségünk ilyen kulturális élményben részesülni.

 Bóna Norbert 9/G osztályos tanuló


PA - oktber 11 2016 · Rszletek · 0 hozzszls · 37 megnyits ·Nyomtats

Sponzoraink


Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola, s Kollgium Tagintzmnye
OM az.: 035844 | Figazgat: Dr. Novk Istvn | Telefon: (57) 412-248
E-mail: kapcsolat[kukac]liska-szki.hu
Trsoldalaink

Szkhely intzmnynk:Eslyegyenlsg
 

Facebook
tkezs

Kvetkez havi ebdbefizets idpontja:

Szeptember 28. szerda
Szeptember 29. cstrtk
Szeptember 30. pntek

Tjkoztat!
Megnyits


Normatv tkezs ignyllap
Letlts

 

Bejelentkezs
 

Bezrs
Bejelentkezs
Felhasznlnv
Jelsz

Elfelejtetted a jelszavad?
Ignyelj egyet itt.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2016 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

A weboldal ksztihez kattints ide.