Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola, Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye - Hrek
Navigci
 

Liska Jzsef alaptvny

"Segtsnk msokon! Mert a msok is mi vagyunk" - Luther Mrton

Krjk tmogassa adja 1%-val a Liska Jzsef alaptvnyt s ezzel az iskolnkat, az albbi adszmon

19219024-1-16

Beiskolzsi Tjkoztat
Iskolnk Beiskolzsi tjkoztatja

Letlthet az albbi linkeken
PDF formtumban
DOC formtumban

A felvteli vizsgra jelentkezsi hatrid: 2017. december 8.
Felvteli idpontja: 2018. janur 20. 10 ra
Jelentkezsi hatrid: 2018. februr 19.

A szbeli elbeszlgets elzetes rtests alapjn 2018. februr 26. s mrcius 1. kztt zajlik a szlkkel egytt. .

Nyelvvizsgzknak

Iskolnk 2018. februr 19-tl
kezdden az albbi angol nyelvtanfolyamokat indtja:


alapozs a nyr vgn indul szi nyelvvizsgra felkszt tanfolyamra:

60 rs kzpfok alapoz
(heti 1X3 ra)
50.000Ft

felkszt tanfolyam az prilisi DExam nyelvvizsgra:

60 rs kzpfok komplex
(heti 2X4 ra)
50.000Ft

A tanfolyamokra egy ingyenes szintfelmrs utn lehet jelentkezni.

A szintfelmrs ideje: 2018. janur 30. kedd.

Az rdekldket 14:00 s 15:00 kztt folyamatosan vrjuk.

Jelentkezsi s befizetsi hatrid: 2018. februr 12.


e-mail: liskacoordexam@gmail.com
telefon: +36-70-55-40-329

A kpzsnek az engedllyel rendelkez kpz intzmnyek nyilvntartsban szerepl megnevezse:
Angol C2 1 1 019 KER C1 CS60, nyilvntartsba vteli szma: E-000981/2014/C001.

Nyelvvizsgkkal kapcsolatos informcik:
www.dexam.unideb.hu
www.ecl.hu
dvzlet

Ksznt

Az Egri Fegyhzmegye legnagyobb ltszm katolikus iskolja Jszbernyben tallhat. Az sszevont intzmnyben tbb mint 200 pedaggus, illetve alkalmazott dolgozik; dikjaink ltszma kzel 1600. Mindez azt jelenti, hogy tbb mint 1800 csald letben jtszik meghatroz szerepet a hrom intzmnyegysg.

Szeretettel kszntjk az j sszevont intzmny internetes oldaln kedves ltogatnkat. Kvnom azt, hogy mindaz az informci ami eljut ezeken az oldalakon keresztl nkhz, segtse megrteni intzmnynk mkdst s munkjt.

Dikjainknak sikeres munkt kvnok, a szlknek s csaldtagoknak pedig j kapcsolatot iskolnk minden pedaggusval. 

 

Ebben segtsen mindannyiunkat a J Isten!

Dr. Novk Istvn
figazgat

Megjult a jszbernyi katolikus kzpiskola

2018 elejére elkészült a Jászberényi Katolikus Iskola és Középiskola Liska József Tagintézmény épületeinek energetikai fejlesztése. A hamarosan záruló projektet az Egri Fegyházmegye kezdeményezte a KEOP-7.13.0/15 konstrukció keretében. Ennek célja, hogy a fegyházmegye által üzemeltetett épületegyüttes energetikai mutatói megfeleljenek a mai kor és a jogszabályok elírásainak. Az ünnepélyes projektzárásra, átadásra és épület megáldásra január 31-én került sor a megújult épületben.


A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Környezet- és Energiahatékonyság Operatív Programból nyert európai uniós támogatás fedezi. A projekt összköltsége 250 millió forint volt. Szabó László, a rendezvény levezetje, a középiskola igazgatója köszöntjében ismertette a részleteket. Kifejtette, hogy a napokban záruló, több mint féléves beruházás során az iskola, valamint a kollégium épületeinek energetikai korszersítése valósult meg. Az épületegyüttes Jászberény Város Önkormányzat tulajdonában van, melynek az Egri Egyházmegye a vagyonkezelje. A beruházás további célja az volt, hogy csökkenjen az épület káros anyag kibocsátása, az üzemeltetési és fenntartási költsége, valamint redukálódjon a fosszilis anyagok felhasználása is. Kifejezte háláját, hogy a tervezés során, mikor a fegyházmegye felmérte a leginkább leromlott állapotú épületeinek energetikai állapotát, a tíz leginkább fejlesztésre szoruló épület közé választotta a Liska középiskolát is és elkészítette a kiviteli tervet.

További részletekért kattint a részletek pontra lentebb, a cikk alatt>>


Cyb - februr 18 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 6 megnyits ·Nyomtats

Felvteli a katolikus kznevelsi intzmnynkben

Intézményünk három egységbl áll: Nagyboldogasszony Székhely Intézmény, Liska József Középiskola és Kollégium Tagintézmény, Angyalkert Óvoda Tagintézmény.

Az Angyalkert Óvodában jelen pillanatban négy csoport mködik, és számos gyermek várja, hogy a megfelel életkor betöltése után bekapcsolódjék az óvodai életbe. Nagy öröm számunkra, hogy új óvodánk ennyire népszer. Köszönjük a szülk bizalmát, valamint óvodánk valamennyi dolgozójának munkáját. Bár az idén csak nagyon minimális azok száma, akiket fel tudunk venni, bízunk abban, hogy a késbbiekben több lehetség lesz a szülknek arra, hogy gyermekük katolikus nevelését már az óvodában megkezdhessék.

Általános iskolánkban három els osztályt kívánunk indítani, amelyre az elkészít foglalkozások már elkezddtek, és hamarosan a családokkal való ismerkedés idpontjáról is tájékoztatást adunk.

Nyílt tanítási napot szervezünk 2018. február 24-én (szombaton), melyre szeretettel várjuk a kedves szülket.

Ezen a napon lehetség nyílik Molnár Ágnes és Tóth Krisztina tanító nénik magyar és matematika óráin, valamint Toldiné Varga Viktória tanító néni magyar, matematika és angolóráin részt venni. Továbbá láthatnak els osztályban német és angol nyelvórát.

 

A Liska katolikus középiskolában évrl-évre növekv számban jelennek meg fiatalok, akik szakmát kívánnak tanulni, illetve gimnáziumi, szakgimnáziumi képzésben szeretnének részt venni. Az írásbeli felvételi megírása után minden jelentkezt értesítünk a szóbeli elbeszélgetésrl, amelyre szülket és diákokat egyaránt várunk. Egy felújított és a nyáron még inkább megújuló épület a katolikus egyház fenntartásában, szakmailag elkötelezett pedagógusok irányítása mellett alkalmas hely arra, hogy az ide jelentkez diákok felkészüljenek az életre.


Cyb - februr 15 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 7 megnyits ·Nyomtats

Hamvazszerda

Az idén korán elérkezett hamvazószerda, a nagyböjt els napja. Mindhárom intézményünkben másként emlékezünk meg errl a napról. Természetesen biztatjuk a diákokat és pedagógusokat, hogy ezen a napon több jót cselekedjenek, még jobban kötelezdjenek el katolikus hitünkben és a böjt, valamint a hamvazkodás által külsleg is fejezzék ki, hogy egy új, megtérésre szólító idszak kezddött el az egyházi év során. Az óvodában játékos foglalkozás keretében, az általános - és középiskolában szentmise és a hamvazkodás szentelményének kiszolgáltatása által kezdtük el a szent 40 napos idszakot.


Cyb - februr 15 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 7 megnyits ·Nyomtats

Flvzrs a katolikus iskolban

Idén egy kicsit késbb, csak január utolsó napjaiban kapták meg a diákok félévi értesítjüket. A pedagógusmunkát és a diákok munkáját egyaránt értékeli ez a kis könyvecske, amely ugyan csak számokat tartalmaz, de mögötte mégiscsak sok-sok óra tanulás és tanítás áll. Gratulálunk mindenkinek, akik képességeiknek megfelelen végezték el az els félévet és bátorítunk mindenkit, akiknek kevésbé sikerült a félév, hogy több szorgalommal, odafigyeléssel eredményes évet zárjanak.


Cyb - februr 15 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 7 megnyits ·Nyomtats

Vzkereszt nnepe

Január 6-án a katolikus egyház Urunk megjelenésének ünnepét, vízkeresztet ünnepli. Ebbl az alkalomból a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelv Általános Iskola, Középiskola és Kollégium mindhárom épületét, a Nagyboldogasszony Katolikus Iskolát, az Angyalkert Óvodát, valamint a Liska Középiskolát és Kollégiumot is megszenteltük. Az ünnepi szentmisén megáldott vízzel óvodások, diákok jelenlétében a szentelési szertartásokat Szántó József fesperes, c. apát, plébános, Zsova János káplán atya, valamint Taczman András és Muhari Ferenc diakónusok végezték. Imádkoztunk azért, hogy az új tanévben is Isten áldása kísérje a nagylétszámú intézményt.


Cyb - februr 15 2018 · Rszletek · 0 hozzszls · 6 megnyits ·Nyomtats

Lelkinap Assisi Szent Ferenc nnepn

Október 4-én ünnepli az egyház Assisi Szent Ferenc rendalapító ünnepét, aki természetszeretetével, alázatosságával, egyszerségével új irányvonalat jelölt ki az egyház számára a középkor derekán. Iskolánk védszentjére az eltte való napon, kedden emlékeztünk lelkinap keretében.

A Ftemplomban bemutatott szentmisén dr. Novák István figazgató atya a gazdagság fogalmáról gondolkodott a jelenlév több mint 800 fs diáksereggel. Az apja vagyonát visszautasító Francesco rájött, hogy a földi vagyon nem sokat ér, csak néhány évtizedig lehet élvezni és végs soron nem ez tesz boldoggá. – Szüleink végzettségétl, munkahelyétl, fizetésétl, a küls körülményeinktl függetlenül nagyon gazdagok lehetünk lélekben. A földi kincset a moly megrágja. Égi kincset szerezhetünk, ha segítünk, szeretettel vagyunk a társaink felé, ha jót teszünk a rászorulókkal – elmélkedett beszédében az atya. Attól függetlenül, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, legnagyobb feladatunk elérni a legfontosabbat, a boldogságot. A Niagara-vízesés melll is az otthoni csap csöpögésére vágyó ember példájával zárta le gondolatmenetét az atya.

A szentmise után a Nagyboldogasszony iskola tornacsarnokában zenés evangelizációra került sor. Pintér Béla keresztény dalszövegíró, zenész, énekes találkozott diákjainkkal. Zeneszámaival gazdagított eladásában beszélt Jézus változhatatlan személyérl, önazonosságunk fontosságáról – ki vagyok én és merre tart az életem? –, az aggódás fölöslegességérl.  – Csak arra a napra van ráhatásunk, amit épp most élünk, senkinek nincs garantálva a holnapi nap. De a ma itt van. Ez a te napod, a te pillanatod. Örülj a mában! Legyél egy megérkezett ember, aki jól érzi magát a brében, élvezi a mindennapokat! – engedte útjukra a diákokat az eladó.


PA - oktber 15 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 200 megnyits ·Nyomtats

Jszberny az n szememmel

A Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat ez év tavaszán hirdetett fotópályázatot a 12-25 éves korosztály részére, melynek témája és jeligéje „Jászberény az én szememmel” volt. Az ünnepi kiállítás-megnyitóra és díjkiosztóra október 3-án, kedd délután került sor a Városháza dísztermében.

 

Az ünnepi msort a Liska József Katolikus Középiskola tanulói adták. Barta Virgínia, az ünnepség narrátora a pályázókon és felkészít tanáraikon túl köszöntötte Szatmári Antalné alpolgármester asszonyt, Hajnal-Nagy Gábor alpolgármestert, Bohárné Bathó Rozália önkormányzati képviselt, Antics Istvánt, a Lehel Vezér Gimnázium igazgatóját, Magyar Gézánét, a Liska József Katolikus Középiskola igazgatóhelyettesét, Baráth Károly aranykoszorús fényképészmestert, a zsri elnökét és a zsri tagjait: Kerekné Mihalik Juditot, a Hamza Gyjtemény és Jász Galéria múzeumpedagógusát és Bíró Jánost, a Jász Napló szerkesztjét és fotósát.

A pályázat kiírói olyan pályamunkákat vártak, melyek bemutatják azokat a helyeket, ahol szeretünk lenni, amiket szeretünk itt csinálni, ami tetszik nekünk ebben a városban. A pályamunkákat csak digitális formában lehetett beadni szeptember 15-ig, és egy fotós maximum három képpel pályázhatott. A pályázatra 28 alkotás érkezett 10 fiatal felvételeibl.

Hajnal-Nagy Gábor köszönt beszédében elmondta, hogy megtekintve a kiállítást azt vehetjük észre, hogy nagy szeretettel készültek ezek a képek, a város legszebb részeit mutatják.  – A sokféle beállítás és kompozíció arról árulkodik, hogy ti szépnek látjátok városunkat. Éljetek ezzel a tehetséggel, amit kaptatok, gyakoroljátok, fejlesszétek ezt az adottságot! – biztatott az alpolgármester.

A továbbiakban a Liska József Katolikus Középiskola tanulói által összeállított msort tekintették meg a résztvevk, melyben azt fejezték ki a vers, a zene és a tánc erejével, milyen is tizenévesen ezer szállal kötdni a jász földhöz, az seinktl örökölt identitáshoz, és végs soron mit jelent magunkhoz ölelni azt az érzést, hogy hálás vagyok, hogy ide születtem, hogy ez az anyaföld fogadott.

Lrincz Alexandra Reményik Sándor Eredj, ha tudsz! cím versét szavalta el, majd Lipcsei Viktória és Péntek Petra jászsági népdalcsokorral örvendeztette meg a nagyérdemt. Fehér Lili, Molnár Dániel, Fecske Fanni és Andrási István jászsági táncokat mutattak be.

A zsri nevében Baráth Károly fényképészmester értékelte a beérkezett alkotásokat. Kiemelte, hogy a Promenád, a Korsós lány, a Nagytemplom és a Zagyvapart kedvelt témája volt a beérkezett fotóknak. Összefoglalta, hogy a fotós feladata, hogy meglássa a világban lév szépet, rosszat, jót, meghökkentt, gyógyítót, és ezt képes legyen megörökíteni, a közönség elé tárva a megragadott pillanatot. Ennek fényében a következ sorrend született:

 1. Varga Zsófi (Terplán SZKI)
 2. Baglyas Dominik (Liska)
 3. Lengyel Viktória (LVG)

A különdíjat Szatmári Antalné alpolgármester asszony adta át Pap Evelinnek (Liska) és kifejezte örömét, hogy mennyire jó látni, hogy az ifjúságnak más a szeme a város szépségeihez. Az ünnepség végeztével egy kisfilmet néztek meg a résztvevk a beérkezett pályamvekbl, melyet Nagy Tamás tanár úr állított össze.


PA - oktber 15 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 247 megnyits ·Nyomtats

Mrival egytt krnk

Október els vasárnapján tartja a Barátok temploma hív közössége hagyományosan nagybúcsúját. Rózsafüzér Királynje tiszteletére dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya mutatta be az ünnepi szentmisét a több egyházmegyébl érkez zarándokok számára, akik zsúfolásig megtöltötték a ferences templomot és a templom eltti teret.

 

A bátor közéleti szerepvállalásáról ismert fpásztort Gattyán Márton ministráns köszöntötte Árpád vezér honfoglalás kori imájával, majd Lantos Tiborné, az egyháztanács elnöke üdvözölte a vendéget a jászok fvárosában. A szentmise elején a Benke László mvésztanár által készített festmény megáldására került sor, amely Kalkuttai Szent Teréz anyát ábrázolja és amely a templom falát fogja díszíteni.

Az igeliturgia olvasmányában Mikeás próféta jövendölése szerint hallhattuk, hogy „...te, Efrata, Betlehem, bár a legkisebb vagy Júdea nemzetségei között, mégis belled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.” A Megváltó születési helyének jövendölése után a szentlecke tanúsága szerint Mária együtt várta az apostolokkal a Szentlélek kiáradását Jézus halálát követen. Az evangélium szövegrészletében pedig az Angyali üdvözlet hangzott el. Az üdvtörténet három kulcsmozzanatára hívta fel tehát a figyelmet az igeliturgiai rész, és mindhez lényegi köze van Jézus anyjának, Máriának.

Szentbeszédében a püspök atya a váciak üdvözletét hozta el nekünk, és kifejezte örömét, hogy nemcsak átutazóban van városunkban, hanem végre láthatja a zsúfolásig megtelt ferences templomot. Prédikációját rózsafüzér titkokon való elmélkedésre építette fel. A Világosság Rózsafüzér Szent II. János Pál pápa újító kezdeményezése volt, és ennek ötödik titka: „aki az Oltáriszentségben nekünk adta önmagát.” Hogyan élte meg Mária az Eucharisztiát? A Szzanya él tabernákulum, él szentségház, ahogyan Szent II. János Pál hívja egyik apostoli buzdításában. Magában hordozta az Urat, gondoljunk csak az Erzsébettel való találkozására, amely jelenet a váci székesegyház foltárképén is látható.

Elválaszthatatlan rózsafüzér titok a következ is: „aki nekünk elküldte a Szentlelket.” A Szentlélek kiáradásakor értették meg az apostolok a feltámadás örömhírét, azt a jézusi ígéretet, hogy „Itt maradok veletek a világ végéig!” Arra buzdít minket mindkét titok, hogy fedezzük fel újra a Jézussal való találkozás örömhírét, éljük együtt Máriával a Szentlelket és fogadjuk hálás örömmel az Élet Kenyerét. Krisztushordozóvá kell válnunk nekünk is, kérni, hogy alakítson át minket a lelkületével, hogy visszamenve a világba ráismerjenek bennünk Jézusra. A templomajtóban nem ér véget a krisztuskapcsolat, az igazi kihívás a két vasárnap között hitelesen, igazi hitben eltöltött id. – Nekünk nem szabad félnünk. Jézus megígérte, hogy velünk marad. Segítsünk a világnak, hogy olyanná váljon, amilyennek Isten akarja látni! Legyünk Jézus képmásai, kérjük, hogy segítsen, alakítson, formáljon, finomítson szüntelenül! A Szzanya segítségével Jézus-hordozókká kell érnünk, és erre képessé tesz minket a mi Urunk – foglalta össze az ünnep üzenetét a püspök atya.

Felhívta a figyelmünket a Szent István-i örökségre is. Történelmi hagyatékunk is arra bátorít, különösképpen itt, jász földön, és most, még a folyó Szent László-évben, hogy reménykedve tekintsünk a jövbe! A 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra készülve emlékezett az 1938-as elz eseményre, a két világháború közti élénk hitéleti, mozgalmi életre, a romokból is építkezni tudó magyar néplélekre. Szeretettel említette az akkor tevékeny szerepet vállaló cserkészmozgalmat, a megújulás elmozdítóinak nevezte ket és szeretettel köszöntötte a jászberényi csapatot, lévén a püspök atya is cserkész.

A szentmise ünnepi fényét emelte a Liska József Katolikus Középiskola Vegyeskarának szereplése és Sisa Menyhért kántor orgonajátéka, aki erre az alkalomra szánt Mária-énekekkel segített imádkozni: „Máriával együtt kérünk, Szentlelkedet küldd el nékünk!” és „Rózsafüzér Királynéja, / mindnyájunknak édesanyja, / bajainkban, bánatunkban / ne hagyj el soha!”  A szentségi körmenet, az áldás és a himnuszok eltt Lantos Tiborné egy Lehel-kürtöt ajándékozott dr. Beer Miklósnak, hogy tartsa meg a jászokat jó emlékezetében és Vidovich Kálmán a 298. sz. Lehel Vezér Cserkészcsapat nevében a Jász Cserkészek Daloskönyvét adta neki ajándékba. Végül dr. Novák István figazgató-plébános atya Isten áldását kérte bátor és szinte közéleti szerepvállalására.

Általános képek: mrival1.jpg

Általános képek: mrival2.jpg

Általános képek: mrival3.jpg

Általános képek: mrival4.jpg


PA - oktber 10 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 232 megnyits ·Nyomtats

TANV ELEJI GONDOLATOK

(Elhangzott a 2017. szeptember 4-i tanévnyitón.)

Szeptember eleje van, itt állunk egy újabb tanév küszöbén, hamarosan tanulni és tudni hív minket a cseng. Ne úgy gondoljatok erre a napra, mint a szürke hétköznapok kezdetére, a monoton munka újraindulására! Új élmények, életre szóló tapasztalatok, még felfedezésre és megértésre váró tudás eltt álltok! Hamarosan újra találkoztok osztálytársaitokkal, barátaitokkal, élettel töltitek meg a jól ismert folyosókat és termeket. Kezddnek a kis csatározások a dolgozatok és feleletek elhalasztásáért, a büfé eltti sorban állások, a testnevelés óra eltti átöltözésre igyekvés. Egy évfolyam most kezdi meg tanulmányait iskolánkban és bizony a végzs 12-eseknek ez lesz életük egyik legemlékezetesebb éve a szalagavató bállal, a ballagással és fiatal éveik egyik legnagyobb feladatával, a pályaválasztással. Mindannyiunknak van tehát feladata, munkája bven! A Nobel-díjas tudós, Szent-Györgyi Albert gondolataival indítjuk az új tanévet: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” A most kezdd tanévre kívánunk ert a jó gondolatokhoz, helyes döntésekhez, ert igaz mozdulatokhoz, nehéz lépésekhez. Szavakat, figyelmet, békét.

Nagy szárnyakat szeretnék adni neked,

hogy szállj,erseket,mint a karvalyé,

hogy a szabadság magasságában könny szárnyalással lebegni tudj,

és siklani az élet színein át,

a csendben meghallani a szelet,

és minden szót, melybl mesék születnek.

Emlékezz erre, és élvezd a repülést a tenger felett,

a fszálakon át, st - miért is ne?!-,

akár széttépett álmok között, mert mindennek, még a zúzmara jegének is értelme van.

Ers szárnyakat szeretnék adni neked,

hogy leküzd a távolságot,

a port, mely a szívedet szorítja,

és mindazt, mi aranynak látszik,

de amely valójában nem az.

Nagy szárnyakat szeretnék adni neked,

sr pelyheset,

hogy megóvjon, ha elvétenéd a repted,

és ha le is zuhansz, ne essen bajod.

Íme hát a szárnyak, melyeket adni szeretnék neked,

de nem lehet, mert csak te vagy, ki magadnak ket megteremtheted.

Kérjük együtt a Szentlélek kiáradását, és segítségét ez évi munkáinkhoz!

Jöjj, Szentlélek Úristen!

Helyettesítsd csendes nyugalommal,

A bennünk lév feszültséget.

Helyettesítsd csendes bizalommal,

A bennünk lév aggodalmat.

Helyettesítsd ers hittel,

A bennünk lév félelmet.

Helyettesítsd a kegyelem édességével,

A bennünk lév keserséget.

Helyettesítsd ragyogó fényeddel,

A bennünk lév sötétséget.

Helyettesítsd szeret melegeddel,

A bennünk lév hideget.

Helyettesítsd fényességeddel,

A bennünk lév éjszakát.

Helyettesítsd üdít tavaszoddal,

A bennünk uralkodó hideg telet.

Egyengesd ferdeségünket.

Vedd el büszkeségünk élességét,

De mélyítsd el alázatosságunkat.

Gyújtsd meg szeretetünk tüzét,

De oltsd ki szenvedélyeink tüzét.

Tedd, hogy úgy lássuk magunkat,

Ahogy Te látsz minket.

Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod.

Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint:

"Boldogok a tiszta szívek, mert meglátják Istent!"


PA - szeptember 16 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 313 megnyits ·Nyomtats

Lelki gyakorlat

Miért? Minek?

Mottó: „Aki veszi a bátorságot, hogy csendben maradjon, az felfedezi az Isten jelenlétét.” (Marie Michel OCD)

ember:

 • test – fodrász, kozmetika, fitnesz
 • lélek – ima, szentségek, Biblia, lelkigyakorlat

lelkigyakorlat = lelki elmélyülés, Istennel való találkozás alkalma

cél:  

 • eltávolítsuk magunkból a rendezetlenséget
  megtaláljuk az isteni akaratot
  életünket e szerint rendezzük
  ert is kapunk ehhez

Személyes út: Az ember segítséget kap, hogy megszabaduljon attól, ami akadályozza Isten felé, hogyan változtasson az életén.

A kezdetekben, a keresztény ókorban sem volt ismeretlen elcsendesedés. (remeték, szerzetesek).

Középkor:

 • Loyolai Szent Ignác – a jezsuita rend alapítója
 • Lelkigyakorlatos könyve
 • Elmélkedési módszerek: a Jézus által meghirdetett értékek mellett, az egész életre szóló jó elhatározáshoz vezetnek

Szent Pál: Galatákhoz írt levél (Gal 5,13) „Testvérek, a meghívástok a szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal!”

Mi a szabadság?

 • ajándék
 • választási, döntési lehetség
 • felelsség
 • kényszertl való mentesség

Fajtái: háromnapos (adventi, nagyböjti) 8 napos, 30 napos

 • célcsoportok: fiatalok, pedagógusok stb.
 • pap vezeti – személyesen irányított
 • szentgyónás – életgyónás
 • Nem haszontalan idtöltés.
 • „Valami hiányzik az életembl.”
 • 2020 Budapest: Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 •  „Minden forrásom belled fakad.” (Zsolt 87,7)

PA - augusztus 30 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 353 megnyits ·Nyomtats

Tanvkezd feltltds a pedaggusoknak

Augusztus utolsó hétvégéjén a Liska József Katolikus Középiskola tanári kara és vezetsége EFOP pályázati finanszírozásból Baranya megye székhelyén, Pécsett készült fel egy háromnapos kirándulás keretében a 2017/2018-as tanévre.

 

Az egész tanév során kitartó er gyjtését, a hangolódást és töltekezést dr. Novák István figazgató atya vezette. A jól összeszokott, összetartó közösség Kecskeméten keresztül haladva tartott a 2010-ben Európa kulturális fvárosa címet elnyert Pécsre. Szálláshelyünk a belvárosi Dóm Zarándokházban és a Ciszterci Házban volt. Els kiránduló napunkon bejártuk a 2014-ben hungarikummá nyilvánított, megújult Zsolnay Kulturális Negyed felbecsülhetetlen értéket bemutató gyjteményeit. Itt élt és alkotott a porcelángyártásról ismert Zsolnay család a 19-20. században. A múlt megrzése mellett a jelen bemutatása is szerepet kap a kiállító tereken, és szinte tapintani, magunkba szívni lehet a fantasztikus kreativitásról és szépérzékrl valló, világhír, legendás kézmves munka szellemét. Az esti közös vacsora, belvárosi séta és nézeldés lehetséget teremtett az eszmecserére, az új tanév kihívásaira való készüldésre, egymás felé való nyitásra, hiszen ilyen kötetlen helyzetben ritkán találkozik a több mint 70 fs közösség.

Általános képek: tanvkezd_feltltds.jpg

Másnap az ezeréves történelmi múlttal rendelkez, egyedülállóan négytornyú székesegyházba vezetett utunk, ahol szintén letnt évszázadok kultúrája és seink hite köszönt vissza a török idben megrongált Árpád-kori szobroktól és dombormvektl kezdve a magyar történelmi sorsfordulókat megjelenít Mária-kápolnán át a híres Jézus Szíve szoborig. Híven rzi az egykori reneszánsz fellegvár eszméjét az altemplomban nyugvó reneszánsz gondolkodó, az els magyarországi költ és pécsi püspök, Janus Pannonius sírhelye. A toronyból a baranyai lankákat és környez erdket csodáltuk meg, majd dr. Udvardy György, pécsi megyéspüspök várt minket baráti beszélgetésre a püspökség épületében. A katolikus egyház égisze alatt végzett közoktatás saját egyházmegyés tapasztalatait megvitatva elmondta, hogy hatalmas potenciált lát a katolikus iskolákban. A nyugodt pedagógusi légkör megteremtésén túl nagy érdemeket tud szerezni egy-egy egyházi iskola a hálóvetésben: lelkeket tudunk menteni az értékek mentén történ oktató-nevel munka során, Isten országának és nemzetünk gyarapodásának ügyén dolgozva. A püspök úr meghallgatta a jászsági viszonyokról történ beszámolót, a Liska Tagintézmény történetét és gratulált az Egri Egyházmegye legnagyobb létszámmal mköd katolikus iskolájához. A közösen elköltött ebéd után a hegyekben megbújó Mária-kegyhelyre, Máriagydre tartottunk. A Pécsi Egyházmegye területén található Máriagydi Kegyhely hosszú évszázadok óta ad vigasztalást a testi-lelki gyógyulásra váró zarándokoknak, akik évrl évre hitük kifejezéseként látogatnak el a Szzanya lábához, és közbenjárását kérve adnak hálát Isten oltalmáért. Eleink a súlyos terheket hozó nehéz idkben a kegyhely csodájából merítettek ert és hitet. Az évszázadok során a ferences rend gondoskodása, késbb az egyházmegyés papok odaadó szolgálata megrizte ezt a gazdag ajándékot. Mi is ezért érkeztünk ide: a figazgató atya celebrálta szentmisén pedagógusaink olvastak fel és teljesítettek zenei szolgálatot. Kértük Égi Édesanyánk pártfogását a 800 ft meghaladó tanulóifjúságunk minden diákjára, az elttünk álló komoly munkára. Látogatást tettünk a máriagydi Levendulás Házban, amelynek vezetje a kegytemplom kántora. Kóstoltunk levedulaszörpöt, -pálinkát, -lekvárt. A déli lankákat járva nem maradhatott el a hazai szl- és bortermesztés egyik fellegvárának, a villányi pincesornak a meglátogatása sem. A borkóstoló és a bségtál méltán csiklandozta ízlelbimbóinkat, majd megtéve hatását az édes ned megpróbálta rekeszizmainkat.

A harmadik napon hazafelé vettük az irányt, ezúttal Baján keresztül. A méltán híres halászlé és túrós csusza elköltése után a hosszú buszút lehetséget teremtett az élmények rendszerezésére és az újonnan nyert energia elraktározására a következ héten kezdd munkálkodásra.


PA - augusztus 30 2017 · Rszletek · 0 hozzszls · 388 megnyits ·Nyomtats

Sponzoraink


Jszbernyi Katolikus voda, ltalnos Iskola Liska Jzsef Kzpiskola s Kollgium Tagintzmnye
OM az.: 035844 | Figazgat: Dr. Novk Istvn | Telefon: (57) 412-248
E-mail: kapcsolat[kukac]liska-szki.hu
Trsoldalaink

Szkhely intzmnynk:Eslyegyenlsg
 

Esemnyek
<< Februr 2018 >>
H K Sz Cs P Szo V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Nincsenek esemnyek.

 

Facebook
tkezs

Kvetkez havi ebdbefizets idpontja:

Februr 26. htf
Februr 27. kedd
Februr 28. szerda

Tjkoztat!
Megnyits


Normatv tkezs ignyllap
Megnyits

 

Bejelentkezs
 

Bezrs
Bejelentkezs
Felhasznlnv
Jelsz

Elfelejtetted a jelszavad?
Ignyelj egyet itt.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

A weboldal ksztihez kattints ide.